Sorbus Host plant genus

From family: Rosaceae

Host plant species for this genus: Sorbus alnifolia , Sorbus americana , Sorbus aria , Sorbus aucuparia , Sorbus intermedia , Sorbus torminalis

Observed lepidoptera species