Seq # 450060

Pieris Schrank, 1801 Genus

Last modified: Jan. 13, 2019, 7:42 a.m.


Details

Classification
Family: Pieridae > Subfamily: Pierinae > Tribus: Pierini > Genus: Pieris
Vernacular names
/
Species in Belgium
4

Direct lower taxa

Seq. # Name Vernacular names
450060010

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

 • Groot koolwitje (NL)
 • Large White (EN)
 • Piéride du chou (FR)
 • Großer Kohlweißling (DE)
450060020

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

 • Klein koolwitje (NL)
 • Small White (EN)
 • Piéride de la rave (FR)
 • Kleiner Kohlweißling (DE)
450060030

Pieris mannii (Mayer, 1851)

 • Scheefbloemwitje (NL)
 • Piéride de l'ibéride (FR)
 • Karstweißling (DE)
450060040

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

 • Klein geaderd witje (NL)
 • Green-veined White (EN)
 • Piéride du navet (FR)
 • Rapsweißling (DE)

Species in Belgium

Loading species data, this may take some time...