Seq # 900170020

Noctuini Latreille, 1809 Tribus

Last modified: Aug. 14, 2018, 10:02 a.m.


Details

Classification
Family: Noctuidae > Subfamily: Noctuinae > Tribus: Noctuini
Vernacular names
/
Species in Belgium
45

Direct lower taxa

Seq. # Name Vernacular names
903110

Anaplectoides McDunnough, 1929

903120

Axylia Hübner, 1821

903130

Cerastis Ochsenheimer, 1816

903140

Chersotis Boisduval, 1840

903150

Diarsia Hübner, 1821

903160

Epilecta Hübner, 1821

903170

Eugnorisma Boursin, 1946

903180

Eugraphe Hübner, 1821

903190

Eurois Hübner, 1821

903200

Graphiphora Ochsenheimer, 1816

903210

Lycophotia Hübner, 1821

903220

Naenia Stephens, 1827

903230

Noctua Linnaeus, 1758

= Triphaena Ochsenheimer, 1816

903240

Ochropleura Hübner, 1821

903250

Paradiarsia McDunnough, 1929

= Agnorisma Lafontaine, 1998

903260

Peridroma Hübner, 1821

903270

Protolampra McDunnough, 1929

903280

Rhyacia Hübner, 1821

903290

Spaelotis Boisduval, 1840

903295

Violaphotia Beck, 1991

903300

Xestia Hübner, 1818

= Amathes Hübner, 1821

Species in Belgium

Loading species data, this may take some time...