Tuberaria Host plant genus

From family: Cistaceae

Host plant species for this genus: Tuberaria guttata

Observed lepidoptera species

  • Coleophora ochrea [Zonneroosjeskokermot (NL), Large buff case-bearer (EN), Sonnenröschen-Miniersackträger (DE)]